PSYKOLOGI   •   DYSLEXI 
professionella utredningar för förståelse och utveckling 

Välkommen till Umeå Test Center

Vi utför kvalificerade utredningar inom psykologi och läs- & skrivförmåga - läs mer nedanVI ANSVARAR FÖR HELA UTREDNINGSPROCESSEN FRÅN FRÅGESTÄLLNING TILL ÅTERKOPPLING AV RESULTAT OCH BEDÖMNING

 
 
 
 
Post
Samtal